چ ش م ا ن ت ظ ا ر

مقطعه میکنم،چشم انتظاریم را!!!_بگذار بشوم

چ ش م ا ن ت ظ ا ر

مقطعه میکنم،چشم انتظاریم را!!!_بگذار بشوم

۱ مطلب با موضوع «شعرهام :: حجاب» ثبت شده است

عطشِ شهادت

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۲۰ ب.ظ

چادر یعنــــــــی یک نمادِ بندگــــی

مظهرِ پاکـــــی و رنگِ زندگـــــــــی

سازِ ایمــــان رویِ سرها می نهند

این یعنی؛عاشقـــــی،دلدادگــــــی


چادر یعنـــی نمـــادِ یـــک جــــــهاد

در قلــبی پاک می روید چون نماد

یعنی ایســــتاده ایم،ماها مبارزیم

از جان بریده ام...هر چه بــــادا باد


این ســر بنــــدی ست از "زهـــــرا"

نمادِ شهـــــــادت طلبی ست ما را

شوقِ آزادگی و حسینی بودنمان

نشانِ یامهدی ست رویِ سینه ها


ما یعنــــی_لحــــظه لحظه عاشقی

بادبانــــــی،چون ســـــوار عاقـــــلی

رهـــــروِ دیــــن و ولایــت،بنده ایم...

چادر یعنـــی عشق...یعنی "یاعلی"


آذرماه1391/تهران