چ ش م ا ن ت ظ ا ر

مقطعه میکنم،چشم انتظاریم را!!!_بگذار بشوم

چ ش م ا ن ت ظ ا ر

مقطعه میکنم،چشم انتظاریم را!!!_بگذار بشوم

۲ مطلب با موضوع «شعرهام :: حضرت فاطمه س» ثبت شده است

نگاهِ در"کسی برایِ علی،زهرا نمی شود"

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۰۲:۱۸ ب.ظ

امشب زبانِ کسی زِ صدا وا نمی شود

تسبیحِ مادری به بغل جا نمی شود

آری گرفته  گلویِ حسیـــــــــــنِ تو

امشب به جان،چو ناله تمنا نمی شود

انگار میدهد "صدا" در گوشه هایِ در!

آنقدر تکرار میشود که گوارا نمی شود

درخیره مانده به علی-علی خیره شد به در

چون لحظه هایِ بی تو شمارا نمی شود

جانی دِگر نمانده بود که شود گرفت...

اینبار دیگر با دشمنت مدارا نمی شود!

آب و طعام زِ دندان گرفته شد...،

آب و طعام بی تو مهیا نمی شود

مادر؛تمامِ خانه بویِ تو می دهد...

خورشید پشتِ ابر که زیبا نمی شود

جانِ علی دوباره نگاهی به من بکن

آخر کسی که برایِ علی،زهرا نمی شود

13مهر1393/گیلان

عطشِ شهادت

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۲۰ ب.ظ

چادر یعنــــــــی یک نمادِ بندگــــی

مظهرِ پاکـــــی و رنگِ زندگـــــــــی

سازِ ایمــــان رویِ سرها می نهند

این یعنی؛عاشقـــــی،دلدادگــــــی


چادر یعنـــی نمـــادِ یـــک جــــــهاد

در قلــبی پاک می روید چون نماد

یعنی ایســــتاده ایم،ماها مبارزیم

از جان بریده ام...هر چه بــــادا باد


این ســر بنــــدی ست از "زهـــــرا"

نمادِ شهـــــــادت طلبی ست ما را

شوقِ آزادگی و حسینی بودنمان

نشانِ یامهدی ست رویِ سینه ها


ما یعنــــی_لحــــظه لحظه عاشقی

بادبانــــــی،چون ســـــوار عاقـــــلی

رهـــــروِ دیــــن و ولایــت،بنده ایم...

چادر یعنـــی عشق...یعنی "یاعلی"


آذرماه1391/تهران